Østre Toten folkebibliotek

Verdt å vite

Også i år har vi mange fine aktiviteter i vinterferien:

Klikk her for å lese mer om hvert arrangement!

Velkommen!

I 2022 begynte Østre Toten folkebibliotek å låne ut KOMP. Vi tilbyr gratis lån av KOMP-skjermer, til hjemmeboende eldre med liten eller ingen digital kompetanse. Om du har en senior i familien som er 65 år eller eldre, hjemmeboende i Østre Toten kommune og med liten eller ingen teknologisk kompetanse, er dette et tilbud for dere. 

20 år i tjeneste for likeverd, kunnskap, utvikling og opplevelser

2003

12. februar 2003 åpnet vi det nye bibliotek- og litteraturhuset i Østre Toten. Målet for 20 år siden var å skape en arena for alle bygdas innbyggere. Et sted å være, et sted å lære og et sted å finne seg selv i en stor verden. Huset skulle romme et aktivt bibliotek som var åpent for alle.

2023

20 innholdsrike år senere kan vi glede oss over alle verdiene som er skapt for Østre Totens innbyggere. Vi kan vise til 20 år med en enorm mengde besøk, lån, arrangementer, utstillinger og sosiale møter.

Investeringen i 2003 har skapt verdier for innbyggerne som ikke alltid kan måles på kort sikt. Men på lang sikt har biblioteket bidratt til leseglede, inkludering, bolyst, folkehelse, opplysning, opplevelser, demokratibygging, livslang læring, bærekraft, debatt, samtale, kritisk tenkning, fellesskap, identitetsbygging, forståelse, kreativitet, stedsutvikling, ytringsfrihet og samlet sett - aktive innbyggere i et levende lokalsamfunn. 

Lørdag 11. februar håper vi å se et fullt hus igjen!

Folkebiblioteket er en nøytral og inkluderende møteplass i lokalsamfunnet.

 

Har småfuglene våre det bra?

 • Blir de flere eller færre?
 • Ser du nye arter om vinteren?
 • Hjelp forskerne med å følge utviklingen!

Tell hagefugler!

 • Hvor mange kjøttmeis ser du samtidig?
 • Kommer dompapen til foringsbrettet ditt?
 • Oppdager du en sjelden fugl?

  

Språkoppgaver for barn!

For å lette overgangen fra barnehage til barneskole arrangerer Østre Toten Språkfest for 6-åringene i barnehagen og elevene på 1. trinn i skolen.

Her er 3 oppgaver som du kan gjøre der du er - ute eller inne. Det er fint om barn og voksen kan gjøre språkoppgavene sammen!

Hvordan lages dataspill? Kan man ha det som jobb?

Tema:

 • Hvordan bli en spillutvikler
 • Humor i spill
 • Gameplay
 • mm

Spillene 'Manual Samuel' og 'Helheim Hassle' kan du prøve ut på biblioteket og Kreativt rom.

Podcasten er en del av et prosjekt støttet av Norsk filminstitutt (NFI), i samarbeid med Innlandet fylkesbibliotek. 

Fra midnatt torsdag 9. desember 2021 har regjeringen innført nye begrensninger for å redusere spredningen av koronaviruset. Det er en smitteøkning i samfunnet som må reduseres.

For biblioteket gjelder følgende:

 • Ikke kom på biblioteket om du er syk.
 • Rene hender.
 • Hold 1 meters avstand til alle.
  • Hvis det ikke er mulig med avstand - bruk munnbind.
 • Lever bøker ute i innleveringsluke i veggen.
 • Biblioteket reduserer antall sitteplasser.
 • Hvis du skal hente selvtest, bruk munnbind eller send noen andre for å hente.
  • Selvtester er til alle som har fått beskjed om å teste seg, og alle med symptomer på luftveisinfeksjon. 
  • Har du korona skal du ikke besøke biblioteket.

Dette gjelder i 4 uker, og en ny vurdering gjøres om to uker.