Visning: A A | A A A

Eget spor i nytt landskap - et foto- og kunstprosjekt for barn i mottak

Eget spor i nytt landskap

Utstilling 6. – 16. desember

Utstillingen har fokus på at unge mennesker i en mottakssituasjon skal få mulighet til å styrke egen identitet og sette personlige spor i nærområdet.

 

De personlige og fargesterke arbeidene skal vises der vi ferdes i hverdagen. Når du nå går inn på biblioteket vil du se 9 bilder som er hengt opp. Ungdommene, som bor på Starum mottak for mindreårige asylsøkere, har laget dem. Vi vil gjerne få vise bildene fram i en hverdagslig ramme hvor du og andre ferdes i det daglige. Vi vil at guttene skal bli synlige som individer i lokalmiljøet, og å få muligheten til å vise en tilstedeværelse i en spesiell livssituasjon.

 

Prosjektet er støttet av UDI for mindreårige asylsøkere på mottak i Østre Toten og Nordre Land. Prosjektansvarlige er billedkunstnerne Marit Jonas og Beate Juell.

 

Bildene er laget av Mohammed Kabir, Thair Ibrahim, Shamsudin, Lee Fred, Sher Afzal, Hamza, Sharifullah, Sherif og Yohannes .

2016-12-06