Østre Toten folkebibliotek

Skolebiblioteket på Lena-Valle videregående skole

Skolebiblioteket på Lena-Valle videregående skole er samlokalisert med Østre Toten folkebibliotek. Med et bredt studietilbud er det viktig at biblioteket har et variert og godt utvalg av tilbud og tjenester.

Som elev ved Lena-Valle videregående skole vil du bruke skolebiblioteket ditt i ulike situasjoner. Vi låner blant annet ut lærebøker, driver brukeropplæring og samarbeider med lærerne om studieteknikk. Skolens bibliotek skal både være nyttig i skolearbeidet og et hyggelig sted å være. Spør gjerne bibliotekarene om noe! Velkommen innom!

Lærebøker

Ved skolestart om høsten samarbeider biblioteket og skolen om utlån av lærebøker til elevene. Utlånet foregår i auditoriet på skolen. Ved skoleårets slutt på våren leverer elevene lærebøkene i auditoriet på skolen.

Brukeropplæring og studieteknikk

Biblioteket gir brukeropplæring til alle Vg1-klasser på høsten. Biblioteket har også et bredt samarbeid med skolen når det gjelder studieteknikk og arbeidsvaner. Fordypningsemnet på Vg3 er et eksempel på et område der biblioteket bidrar.

Blogg

Skolebiblioteket har en egen blogg med anbefaling av bøker som kanskje du også vil like. Bøkene finner du på biblioteket.

Fagstoff på nett

Biblioteket har samlet noen lenker som kan være nyttige for elever og ansatte. F.eks. "Hjelp til å skrive oppgaver"

Om skolen og skolebiblioteket

Lena-Valle videregående skole har ca. 670 elever og 110 ansatte. Skolen har fem ulike studieprogram å tilby: Studiespesialisering, idrettsfag, teknikk og industriell produksjon, helse og sosialfag og service og samferdsel. Med et så bredt tilbud er det viktig at også biblioteket har et variert utvalg av ulike medier. Biblioteket kan tilby ca. 65 000 bøker, men også e-bøker, tidsskrifter, aviser, lydbøker og filmer. I tillegg har biblioteket fem grupperom og lesesal med 15 studieplasser.

Torill Næss
Bibliotekar
E-post
Telefon 91 64 18 71
Mobil 91 64 18 71

Åpningstider

Biblioteket:

Mandag - torsdag kl. 09.00-19.00
Fredag: kl. 09.00-16.00
Lørdag (sept.-april) kl. 11.00-14.00

Lesesalen:

Mandag - torsdag kl. 08.00 - 19.00
Fredag kl. 08.00 - 16.00

Ved behov for å bruke biblioteket utenom disse tidene, ta kontakt med lærer eller biblioteket.