Østre Toten folkebibliotek

Denne artikkelen er over 1 år gammel og kan innehold utdatert informasjon

Utlånsregler

Alle våre lånere signerer på at de godtar våre utlånsregler. 

  1. Alle som bor i landet har rett til å benytte bibliotekets samlinger. Lån og bruk er gratis for alle. 
  2. Alle som har nådd skolepliktig alder kan få lånekort. Barn under 15 år må ha underskrift av foreldre/foresatte. Alle må vise legitimasjon for å få lånekort. Hvis du mister kortet, må du betale 30 kroner for et nytt. Kortet er personlig og skal ikke lånes bort til andre. Meld adresseendring og tap av kort.
  3. Materiale som ikke finnes i vårt bibliotek, kan eventuelt lånes inn fra andre bibliotek.
  4. Lånetida er vanligvis fire uker med rett til å fornye lånet dersom det ikke er venteliste.
  5. Enkelte medier kan ha kortere/lengre lånetid. Du kan fritt levere ved det biblioteket som passer deg.
  6. Biblioteket kan registrere e-postadresse på alle over 15 år. Dersom du oppgir den, bekrefter du at dette er din personlige adresse, og at alle brev fra biblioteket heretter kan sendes til denne adressen (reserveringsbrev, purrebrev o.l.).
  7. Biblioteket sender purrebrev ved for sen innlevering.
  8. Biblioteket krever erstatning for tapt materiale. Når regning sendes ut, påløper det et behandlingsgebyr på 100 kroner. Gebyret må betales selv om materialet leveres inn igjen.
  9. Misbruk av bibliotekets tjenester kan medføre tap av lånerett.
  10. Bibliotekansatte har taushetsplikt. 
Biblioteket
E-post
Telefon 61 14 15 07