Østre Toten folkebibliotek

Hagefugltellingen 2024: Lørdag 27. og søndag 28. januar

Har småfuglene våre det bra?

  • Blir de flere eller færre?
  • Ser du nye arter om vinteren?
  • Hjelp forskerne med å følge utviklingen!

Tell hagefugler!

  • Hvor mange kjøttmeis ser du samtidig?
  • Kommer dompapen til foringsbrettet ditt?
  • Oppdager du en sjelden fugl?

Blåmeis  

Hjelp til med å telle hagefugler 27. - 28. januar!

  1.  Lag en bruker på www.fuglevennen.no .
  2.  Tell hvor mange fugler du ser samtidig av hver art.
  3.  Skriv litt om været og hva du forer med.
  4.  Legg inn fuglebilder om du vil!

Kikk ut vinduet og tell fuglene du ser!


Lykke til, hilsen biblioteket ditt!