Østre Toten folkebibliotek

Biblioteket er en ressurs for flyktninger

Folkebiblioteket er en nøytral og inkluderende møteplass i lokalsamfunnet.

 

Ukrainsk litteratur for barn og unge

Østre Toten folkebibliotek har mottatt en gave fra Cappelen Damm på 6 barnebøker oversatt fra norsk til ukrainsk. Her er de 6 barnebøkene på ukrainsk, klar til utlån!

Innlandet fylkesbibliotek har laget en fin oversikt over ukrainske og russiske ressurser som kan leses på nett. Gå inn på fylkesbibliotekets nettside og se hva som er tilgjengelig.

Biblioteket på Lena har også en liten samling med bøker på russisk. Kom og lån!

Les høyt

Husk å lese høyt for barna, Det gir trygge og rolige stunder for både barn og voksen.

Møteplass for alle

  • Alle kan bruke biblioteket.
  • Biblioteket er gratis. 
  • Du må ikke være medlem for å bruke biblioteket.
  • Alle kan få lånekort.

Velkommen!