Østre Toten folkebibliotek

Filmer om studieteknikk

Her er tre filmer der skolebibliotekar Torill deler gode råd og hjelpemidler i studieteknikk, for å hjelpe dere som er elever og studenter. Film 2, Kildebruk, tar for seg et tema som kan felle statsråder om det ikke gjøres riktig. Så ta en kikk!

Tre infofilmer om studieteknikk:

1. Begrepslæring og notatteknikk

I denne filmen får du blant annet tips til hvordan du kan lære begreper. Vi er innom begrepskartet, nøkkelkort, bingo med mer. Du får også noen tips til hvordan du kan velge ut det viktigste i en tekst, lage god mappestruktur og lære forskjellen på innholdsfortegnelse og stikkordsregister.

2. Kildebruk

I denne filmen om kildebruk kan du lære om kildesøk, kildekritikk, Fake news, sitering, kildehenvisning og litteraturliste. Her begynner vi med å søke etter en god kilde, særlig på nettet. Deretter ser vi på noen punkter rundt det å være kritisk til hvilke kilder vi bruker. Til slutt går vi igjennom hvordan vi viser hvilke kilder vi har brukt i oppgaven, både inne i teksten og i litteraturlista.

3. Læringsstrategier

I denne filmen får du noen tips til hva du kan gjøre når du skal begynne å jobbe med et nytt tema. Deretter går vi igjennom noen læringsstrategier, som tankekart, styrkenotat, venndiagram og kolonnenotat. Vi kommer også innom noen hukommelsesteknikker.

 

Lykke til!

Torill Næss
Bibliotekar
E-post
Telefon 91 64 18 71
Mobil 91 64 18 71