Østre Toten folkebibliotek

Skolebibliotek og læringsarena

Østre Toten folkebibliotek er skolebibliotek for Lena-Valle videregående skole. Biblioteket er også en læringsarena for alle i kommunen som studerer eller er i gang med å heve egen kompetanse på en eller annen måte. 

Biblioteket legger til rette for at det skal være enklere å være student i Østre Toten!