Østre Toten folkebibliotek

Slektsgransking

Østre Toten folkebibliotek henviser vanligvis slektsgranskere videre til andre instanser som sitter med større kildemateriale enn oss. 

Vi henviser brukerne våre til ressurser på internett, eller til Mjøsmuseet på Kapp melkefabrikk, når de er interessert i lokale slekter.

Bygdebøker og gardsbøker fra alle deler av Norge kan vi bestille på fjernlån. Bøkene kan da etter få dager hentes på biblioteket.