Østre Toten folkebibliotek

Lansering av "Mjøsmuseets årbok 2021" - tirsdag 19/10, kl. 19.00

Smakebiter fra helt fersk årbok!

Mjøsmuseets og Toten historielags årbok 2021 lanseres i kveld. Årets årbok er ei temaårbok om Totenklokka. Det har vært mange og stolte gjørtlere og klokkemakere på Toten gjennom flere hundre år. Forfatterne Jan Erik Grøtberg, Håkon Raddum og Marte Gihle Schjønsby vil presentere boka, og den flotte klokkemakertradisjonen regionen er så kjent for. Det blir mulig å bestille Årbok 2021 denne kvelden.

Billetter: Gratis inngang-  men alle som vil være publikum "kjøper" gratisbillett her eller på biblioteket!

Arrangementet er et samarbeid mellom Mjøsmuseet, Toten historielag og Østre Toten folkebibliotek, og er en del av TOTN litteraturfestival.