Østre Toten folkebibliotek

Integrering og inkludering

Biblioteket er en viktig arena i kommunen for integrering og inkludering. Med en lav terskel er biblioteket tilgjengelig for mange ulike brukergrupper. Her er en oversikt over noen av tilbudene våre.