Østre Toten folkebibliotek

Vi tilpasser åpningstider m.m. fra skolestart 17. august

Åpningstider fram til 31. august

Mandag             kl. 10.00 - 19.00
Tirsdag - fredag kl. 10.00 - 15.00

Biblioteket vårt er skolebibliotek for Lena-Valle videregående skole. For å ha nok personale på plass i skoletida prioriterer vi åpningstiden ovenfor fram til 31. august. Bibliotekets personale sørger for jevnlig renhold av alle kontaktflater i biblioteket. Om dette fungerer fint, vurderer vi mer åpningstid på kveldene i september. Beskjed kommer etterhvert. 

Karantenetid på innleverte bøker

Fra 17. august reduserer vi karantenetiden på innleverte bøker til 2 dager.

Arrangementer høsten 2020

Vi planlegger arrangementer for høsten 2020. Arrangementene må være trygge for alle og følge retningslinjene som til enhver tid gjelder for smittevern og covid-19. Følg med på nett for mer informasjon i løpet av høsten.

Generelle retningslinjer

Ellers gjelder retningslinjene som tidligere beskrevet på denne sida.