Østre Toten folkebibliotek

Juniorklubben

Juniorklubben er et nytt tilbud i regi av Østre Toten folkebibliotek som tilbys til elever i 5. og 6. trinn i Østre Toten kommune.

Juniorklubben er en klubb, der målet er å gi barna kunnskap, skape nysgjerrighet og begeistring gjennom praktiske aktiviteter.  Det vil være 10-12 klubbdager i løpet av året, og det er plass til 20 elever hver gang. Juniorklubben får besøk av eksterne kursholdere som blant annet PR praktiske realfag og kunstner Julie Narum som vil lede aktivitetene. To av bibliotekarene ved biblioteket vil også være med. Dette vil bli en morsom og sosial læringsarena! 

Juniorklubben foregår på Østre Toten folkebibliotek kl. 14.30-16 mandager. Barna får servert en matbit fra kl. 14.30, og selve Juniorklubben starter kl. 15. Program og påmelding kommer etterhvert! Følg med!

Hilsen Ingunn og Hege ved Østre Toten folkebibliotek

Vi arrangerer Juniorklubb ut i fra smittevernhensyn i forhold til Covid-19. Vi vil derfor be barna holde seg hjemme ved sykdom, og ellers holde 1 meters avstand og god håndhygiene. 

Program kommer når det er trygt å samles på tvers av skoler og klasser igjen.

Klikk for stort bilde