Østre Toten folkebibliotek

8.-10. trinn

• Bokprat i alle klasser 8. trinn.

• Utlån av 2 kasser med engelske bøker.

• Klassesett på norsk eller engelsk.