Østre Toten folkebibliotek

2. trinn

Besøk på biblioteket med utdeling av lånekort. Bussutgiftene blir dekket ettersom dette bibliotekbesøket er en del av den lokale menyen i den kulturelle skolesekken.