Østre Toten folkebibliotek

bokLEK for skolestartere

bokLEK er et arrangement for alle skolestartere i Oppland. Hvert år er det en ny bokLEK, og ny forfatter som kommer på besøk til bibliotekene for å treffe kommunens skolestartere. 

Arrangører er Norsk Litteraturfestival, Oppland fylkesbibliotek og alle de 26 folkebibliotekene i Oppland.