Østre Toten folkebibliotek

Bli låner ved Østre Toten folkebibliotek

Det er enkelt å bli låner ved Østre Toten folkebibliotek:

  1. Les utlånsreglene. 
  2. Fyll ut innmeldingsskjemaet og lever det på biblioteket sammen med legitimasjon.
  3. Du får lånekort med en gang.

Hvis du har nasjonalt lånekort ved et annet bibliotek i Norge, kan du bruke det ved Østre Toten folkebibliotek også. 

Biblioteket
E-post
Telefon 61 14 15 07