Østre Toten folkebibliotek

Fordypningsoppgave i VG3

"Eleven skal kunne gjennomføre en selvvalgt og utforskende fordypningsoppgave med språklig, litterært eller annet norskfaglig emne, og velge kommunikasjonsverktøy ut fra faglige behov."
(Sitat fra læreplanen) 

Hvilket tema skal jeg velge? Hvilke bøker bør jeg lese?

Tenk igjennom hvilke interesser du har, og hva du har lyst til å lære mer om! 

Her gir Torill, skolebibliotekaren din, gode råd når du skal velge tema og litteratur til fordypningsoppgaven: Fordypningsoppgave VG3 (PPTX, 16 MB)

Her er 3 bibliotek som har flere gode råd til valg av tema og litteratur:

Du kan også spørre på biblioteket ditt. Lykke til!