Østre Toten folkebibliotek

Språkfest 2020

Velkommen til Språkfest for 6-åringene i barnehagen og elever på 1. trinn i skolen! 

 

Språkarbeid i overgangen fra barnehage til skole!

Skolene og barnehagene gjennomfører Språkfest i perioden 1.-14. juni 2020. Årets språkfest er tilpasset korona-situasjonen og er trygg å gjennomføre for alle. 

Språkfesten består av flere poster som deltakerne kan gjennomføre. Dere velger selv hva, hvilke og hvor mye av dette materialet dere vil benytte. Målet vårt er å dele varierte språkoppgaver. Skolene og barnehagene finner materiell/digitalt innhold fra oss her, og gjennomfører selv språkfesten i barnehagen/skolen i løpet av første halvdel av juni.

Her er oppgavene:

Post 1. Velkomst og forklaring av opplegget. 

Biblioteket ved Ingunn og Sonja, skolekontoret ved Manijeh og barnehagekontoret ved Merete- ønsker velkommen og forteller litt om hva som venter skolestarterne og 1. trinns-elever i årets Språkfest.


Post 2. Digital skattejakt - finn det som ikke passer inn på biblioteket!

Film-oppgave: Ingunn tar dere med på en digital rundtur på biblioteket hvor dere skal finne frem til ting og aktiviteter som ikke hører hjemme. Send inn svaret til biblioteket og motta en konvolutt med «løsningen». Da kan dere snakke med barna om hva som ikke hører hjemme på et bibliotek - og hva som finnes på biblioteket. Send svaret til biblioteket@ostre-toten.kommune.no

 

Post 3. "Barn av regnbuen" - sangtekst! (PDF, 37 kB) 

Vi foreslår at dere lærer dere sangen og kanskje dere kan avtale et møte mellom skolestarterne og 1. trinns elevene på Teams el.l.. Da kan dere dele sang ved å synge sammen eller for hverandre! 

Post 4. Lag en historie og fargelegg bildet! (PDF, 213 kB) 

Lag en historie – bruk bildet til å lage en fantasifortelling. Denne historien ønsker vi at dere deler med skolen dere er tilknyttet og med biblioteket. Bildet kan også fargelegges. Send inn bilder og historier til biblioteket så lager vi en utstilling av dette til høsten. E-post: biblioteket@ostre-toten.kommune.no

Post 5. Rimord – memory spill.

Her er det 2 oppgaver med ulike bilder. Disse kan man for eksempel klippe ut for å spille memory spill, eller holde opp kortene og snakke om rimordene. 

  1. Del 1: Rimord - spill (PDF, 2 MB)
  2. Del 2: Rimord (PDF, 143 kB)

Post 6. Stavelser! (PDF, 137 kB)

Her kan man for eksempel klappe, hoppe eller hinke stavelser! 

Post 7. Digital fortelling.

Sonja leser boken «Fremmed» av Kaia, Bendik og Trond Brænne. Om beveren som vil bli kjent med dyra på gården. (Dere vil motta linken til denne filmen på e-post.)

Til slutt...

Selv om vi ikke kan møtes på biblioteket denne våren så kan vi skape felles opplevelser og erfaringer på avstand. Vi ønsker dere en flott språkfest, vi er spent på hva vi får til i sammen, selv om vi har avstand. Ønsker dere alle lykke til med språkfesten!

Hilsen barnehagekontoret, skolekontoret og biblioteket i Østre Toten ved
Merete, Manijeh, Sonja og Ingunn. 

Biblioteket
E-post
Telefon 61 14 15 07