Visning: A A | A A A
Leser søker bok

Bok til alle-bibliotek

Østre Toten folkebibliotek er nå et "Bok til alle"-bibliotek og har undertegnet en samarbeidsavtale med organisasjonen "Leser søker bok".
 

Tilrettelagte bøker
Biblioteket har egen samling med tilrettelagte bøker til grupper av voksne som av ulike grunner har redusert leseferdighet. Noen bøker har enkel tekst for uvante lesere, dyslektikere, mennesker med konsentrasjonsvansker, demens, synsproblemer eller annet morsmål. Noen bøker har enkelt innhold for mennesker med utviklingshemming. Samlingen er under stadig utvikling.
 

Leseombud
I 2014 startet Østre Toten folkebibliotek opp en ordning med leseombud.

Et leseombud er en frivillig som leser høyt for mennesker som av ulik årsaker ikke kan lese selv. I skrivende stund har vi knyttet til oss tolv frivillige leseombud som leser på kommunens sykehjem ogg flere bo- og servicesentre, samt tilrettelagte tjenester for utviklingshemmede. I tillegg hat vi registrert fem leseombud som allerede er ansatt i omsorgtjenesten som aktivitører. Leseombudets oppgave er å organiere faste lesestunder og se til at det blir lest til bestemte tider.


 

Tips en venn Skriv ut