Fortellinger på tvers

Biblioteket som globale døråpnere II - STORYTELLING

Planleggingsfasen

4 ansatte ved folkebiblioteket deltok på kurs med Heidi Dahlsveen i Storytelling, juni 2013 på Høgskolen i Oslo.

Etter prosjektutlysningen fra Oppland fylkesbibliotek hadde vi møte med voksenopplæringen om et mulig samarbeid for å videreutvikle biblioteket som en integreringsarena. Pga en litt presset personalsituasjon ved biblioteket, fant vi ut at vi best kunne gjennomføre et prosjekt ved å konsentrere hele gjennomføringa til uke 40. Voksenopplæringa kunne flytte hele introklassen til biblioteket, og vi kunne gjennomføre prosjektet den uka.

Kontaktet sanitetsforeningene i Østre Toten og Kolbu, samt andre frivillige for å høre om noen kunne tenke seg å være med. Vi fikk med oss 6 stk.
Vi arrangerte 1 kursdag  i storytelling med Heidi Dahlsveen - hvor alle frivillige, involverte ansatte på biblioteket (også fra andre kommuner), deltok  10.9.13
Uke 38 gjennomførte vi et informasjonsmøte med alle frivillige, hvor vi gikk gjennom timeplanen for uke 40. Aktivitetene i uka var lagt opp litt etter eget hode og etter tips fra Tønsberg ”Fortell meg!”, med det mål for øyet å få til en fortellerstund i biblioteket.

Timeplanen ble oversendt til Østre Toten læringssenter for utdeling i klassen, og vi var på besøk for å forberede elevene på hva de skulle være med på den uka.
 

Mål for prosjektet:
Videreutvikle biblioteket som møteplass og formidlingsarena.
Arrangere en fortellerstund med norske og minoritetsspråklige ved å jobbe etter Storytelling-metoden.


Gjennomføring:

Mandag

Introduksjonsrunde – alle presenterte seg og litt om sin bakgrunn.

Introklassen besto av 8 kvinner og 8 menn, pga språkpraksis og permisjon deltok 4 kvinner og 9-10 menn. De kom fra Eritrea, Afghanistan, Somalia og Russland. Norskferdighetene var det stor variasjon i. Noen hadde ikke vært i Norge så lenge, andre hadde vært bosatt i flere år. Alle forsto norsk veldig godt, men det å snakke/skrive norsk var en utfordring.
Det var en fin gruppe mennesker vi hadde fått besøk av. Alle ville delta med å snakke norsk, svarte på spørsmål og viste stor interesse.

”Vandre-øvelse”
Etter introduksjonsrunden, løste vi stemningen med en ”vandre-øvelse”. Alle vandret rundt i rommet. Så fikk de et valg – liker du blå går du til venstre, liker du gul stå på midten, liker du rød går du til høyre. Så fikk alle 1 minutt til å si til resten på gruppa hvorfor de valgte den fargen. Slik fortsatte vi med andre valg med påfølgende muntlig fortelling.

Hva betyr ditt navn?
Satte oss så ned i en sirkel og alle fortalte historien om hvordan vi fikk vårt navn og hva navnet betyr.

Vi lager setninger
*Vi prøvde ut en øvelse med å kaste en terning og lage en setning - sann eller usann - med det terningen viser. (”Jeg så 5 elger på tur hit i dag”) Alle deltok, men noen synes det var litt vanskelig og gjentok med liten variasjon det naboen hadde sagt.

*Alle fikk så velge seg en knapp ut av en boks – hvorfor valgte du den knappen og hvor kan den ha sittet? Hvem kan ha hatt en slik knapp på sine klær? Det kom noen fine erindringer rundt noen av knappene.

Nasjonaldrakter og mattradisjoner
Vi samlet oss om å snakke om nasjonaldrakter og mattradisjoner.  Ordet gikk rundt, alle fikk presentert (tegnet og fortalte) fra sitt hjemland. Latteren satt løst og det var noen koselige timer. Alle hadde hygget seg og uttrykte at de gledet seg til å komme neste dag. Må innrømme at skuldrene våre ble lavere utover dagen, vi var veldig spente på hvordan dette ville bli mottatt. Det var en kjempepositiv opplevelse for elever, frivillige, ansatte på biblioteket og elevene.

Alle fikk hjemmelekse – ta med en ting som betyr noe for deg. Fortell historien om tingen neste dag.
 

Tirsdag
 Vi satte oss på datarommet for å skrive ned de fortellingene vi hadde fått høre mandag. Alle jobbet bra, alle trengte hjelp til å skrive. Mange satt med google-translate på mobilen og jobbet med historiene. Vi bisto med å hjelpe til å få til setninger, ordene i riktig rekkefølge og stave ord korrekt. Mange uttrykte at de satte pris på slik veiledning for å forbedre sin norsk – både staving og uttale.

De fikk også i oppdrag å finne illustrasjoner til mattradisjoner og klesdrakter.

Akvarellmaling
En utfordring som spiller på fantasien - lage en fargerik akvarell. Vi malte sammen trinn for trinn.
Første trinn var å male veldig” vått-i-vått” med sterke farger og før det tørket la vi på plastfolie i rynker/skrukker. Da dette får tørke får vi et fint grunnlag for et maleri.

Historien om en ting
Det var veldig få av introklassen som hadde forstått at de skulle ha med seg noe. Det var 2 stk som hadde med seg noe, perlet hjerte fra sitt barn og en hadde bilde fra sin tid som profesjonell fotballsparker. Ellers ble det vi etnisk norske som fortalte historier, men det hadde også sin verdi. Nye ord ble lært inn, vist stavemåte og forklart. Mange av introelevene uttrykte da at de hadde mange historier de gjerne kunne fortelle, men de manglet ord på norsk. Det ble for vanskelig og finne ordene.

Vi hadde i utgangspunktet tenkt at de som var dårligst til å snakke norsk skulle få bruke sitt morsmål i sine historier og vi skulle få det oversatt. Dette fikk vi ikke gjennomført da vi ikke var nok personale og hjelpere, og vi så at vi ikke hadde nok tid til å få det til praktisk. Ser i ettertid at vi nok mistet noen gode historier pga av dette.
 

Onsdag

Pakke-leken
Vi satt rundt et bord. Midt på bordet lå det mange pakker i ulik innpakning, størrelser og fasonger – med veldig ulikt innhold.
Runde 1: Vi slår en terning. Den som får 6, får lov å trekke en pakke. Vi holdt på til alle hadde minst 2 pakker hver.
Runde 2:  Den som nå slo 6 få lov å bytte pakke med en av de andre deltagerne. Vi holdt på noen runder med dette. Det ble en del ”kniving” etter ei stor pakke.
Runde 3: En og en pakket opp pakkene. Det ble mye latter og mange ”rare” ting ble pakket opp. Etterpå skulle vi rundt bordet fortelle en historie hvor en av tingene vi pakket opp var med. Det ble både sanne og oppdiktede historier. Alle fikk lov å ta med seg det de pakket opp hjem.

Spå-lappen
I forberedelsen til timen lagde vi spålapper i ulike stadier som viste gangen i å lage en spålapp, og vi skrev forslag til hva som kunne stå inne i spålappene på flip-over. Vi skrev også fargenavn på flip-overen, slik at elevene visste hvor mange bokstaver det var i de forskjellige fargene.

På begynnelsen av timen fortalte vi elevene hva som var målet med spålappene – å fortelle historier. Dermed måtte det stå noe med ”Fortell om…” inne i lappene. Vi fylte på med flere forslag til hva som kunne stå inne i lappene.

Vi snakket så om hvordan vi spådde hverandre, og viste sammen med en annen. Vi brukte setninger som ”Kan jeg spå deg?”, ”Hvilken farge vil du ha?” og ”Hvilket tall vil du ha?”

Deretter lagde vi selve spålappene. Ettersom elevene ble ferdige, gikk de sammen to og to (evt. flere) for å spå hverandre.

Elevene var ivrige under fellesopplegget og arbeidet med selve spålappene. Det ble litt mer varierende innsats under selve spåinga, selv om den ene gruppa tok oppgaven mer alvorlig enn den andre.

Akvarellmaling – ferdigstillelse av maleriet
Akvarellen ble avdekket og vi fikk se mange fine bakgrunner når plastefolien ble fjernet.

Utfordringen nå var å se noe i bildet og framheve det ved å male det fram.
Dette var noe mange av dem virkelig koste seg med, og vi brukte lenger tid enn vi trodde for å bli ferdige. Alle viste fram sitt bilde og sa hva det var de hadde sett i bildet og hva de hadde malt.
Bildene hengte vi sammen opp på veggen og alle knipset ivrig bilder med sine mobiler. De var virkelig stolte over det de hadde fått til å lage.

 

Torsdag

Praktisk jobbedag
 Vi måtte sikre at alle historier ble skrevet ned, at alle hadde fått den hjelpen de ønsket for at historien skulle ble best mulig. Alle deltakerne måtte  godkjenne sin tekst  før vi laget ferdig utstillingen.
Tekstene skullel også trykkes i et hefte, alle hadde mulighet til å si noe om hva de ville ha med og hva de ikke ville ha med i heftet. Det var ingen som hadde noen motforestillinger om å publisere verken tekst eller bilder.
 

Planlegging av fortellerstunden – ”Fortellinger på tvers”

Navnet ”Fortellinger på tvers” kommer som en variant av et annet arrangement i Østre Toten kommune som heter ”Middager på tvers”, flerkulturell matservering på bygdestua på Hoff flere ganger i året.

Alle ble utfordret til å si noe høyt under fortellerstunden, først var det ingen som meldte seg – men så utfordret vi en og en med forslag om hva de kunne framføre. Da var det flere som kunne og ville.
Oppslutningen ble gledelig mye større en forventet.

Vi laget rekkefølge for hvem som skulle si hva, og fant fram egnet musikk fra Youtube som vi kunne spille – noe fra hvert enkelt land representert. Laget egen spilleliste, og en hadde ansvar for å være DJ under fortellerstunden.

 

Fredag – Fortellerstund kl. 12-14 ”Fortellinger på tvers”

Deltagerne kom pyntet og forbredt. Noen hadde ombestemt seg og tok utfordringen om å stå fram selv.
Vi monterte opp utstillingen, alle oppslagene ble festet på utstillingstavler i biblioteket.

Ryddet lokalet, satte fram bord og stoler – kokte kaffe/te, hadde marsipankake til servering. Bordene ble pyntet.
Høyttaleranlegg opprigget, lerret satt opp – deltagerne ville vise bruddstykker av musikkvideoene fra Youtube på skjerm - slik at vi andre kunne se dansen og klesdraktene for å få et bedre inntrykk av landet. Lydprøver ble avholdt.

Det kom dessverre ikke mange utenifra på fortellerstunden, men alle frivillige hjelpere kom med familier, ordfører og rådmann dukket opp - samt noen andre. (totalt 35-40 stk) At det var høstferie og skolefri har nok litt av skylden for det.

Fortellerstunden varte i ca 2 timer, og var veldig variert med musikk og utrolig mange ulike fortellinger (både fakta og fiksjon), fra Norge og fra de andre landene. Det var en veldig positiv opplevelse og introelevene var så utrolig stolte og begeistret over hva vi hadde fått til sammen. Alle frammøtte tok seg tid til å delta på sosialt samvær etterpå.


Biblioteket gjorde mange erfaringer denne uka
Vi var veldig spente på hvordan opplegget vårt ville bli tatt imot av introelvene. Dette var en gruppe mennesker vi ikke har så mye erfaring med å jobbe så tett sammen med. Usikkerheten var stor med tanke på at deltagerne var på så ulikt nivå språklig sett. Men vi fikk alle en god mestringsfølelse og det var mye som gikk veldig bra. Vi har fått testet ut mange storytelling-metoder, mange var veldig vellykket og de kan vi ta med oss videre. 
Det er enda flere av minoritetsspråklige som finner veien til biblioteket. Biblioteket har fått et tettere samarbeid med læringssenteret og flyktningkonsulenten (NAV) gjennom dette prosjektet.

 

Tips en venn Skriv ut