Biblioteket som flerkulturell arena

Oppland fylkesbibliotek fikk 300.000 i prosjektmidler fra Nasjonalbiblioteket til prosjektet "Bibliotekene som globale døråpnere". De la opp til at inntil 10 kommuner kunne få del av denne potten for å vidrerutvikle sitt integreringsarbeid. Vi søkte og fikk 30.000 til vårt prosjekt. Prosjektet løp fra juli - desember 2012.

Bakgrunn for vår søknad:

Kommunens flerkulturelle innslag øker og vi opplever at en del innbyggere har en del fordommer mot denne gruppa. Det er vedtak på at det skal bosettes 15 personer i kommunen hvert år. Kommunen har også et Statlig mottak med 166 plasser.

Hovedintensjonen vår i denne prosjektperioden var å videreutvikle oss som en møteplass for å integrere bosatte/beboere på mottak/arbeidsinnvandrere bedre i vår kommune. Ved å få dem til å delta på våre arrangementer – vil vi bidra til at de får kulturell opplevelse sammen med kommunens øvrige innbyggere.

GJENNOMFØRING:


* FILMROMMET
Mål: Finne ut om filmrommet kan være en integreringsarena
Målgruppe: Beboere i mottak/bosatte flyktninger/arbeidsinnvandrere, barn på SFO, alle i kommunen
Gjennomføring: Filmrommet er en abonnementstjeneste hvor digitaliserte filmer er frikjøpt for offentlig visning. Vi begynte med visning i juli - på formiddag en dag og ettermiddag en annen dag (se vedlegg) Ble satt fort i gang og distribuerte det ved oppslag i butikk, egne websider/i biblioteket, til skoler og barnehager, brev til mottak, frivillighetssentralen om de kunne hjelpe oss å informere det videre til de som kunne ha mulighet til å komme. Satte i gang fort med bakgrunn av opplysning om at beboere i mottak ikke hadde noe tilbud hele sommerferien, samt at denne gruppen låner mye DVD på biblioteket. Vi ville også teste om det var teknisk tilfredsstillende å vise film på denne måten her.
Høsten 2012 – fortsatte vi med visninger. Har fått dialog med både mottak og flyktningtjenesten på NAV. De vil aktivt fronte disse tiltakene på informasjonsmøter og oppslag. Distribuerte selv tilbudet i annonser, på egne og kommunens websider, Mjøsby, voksenopplæringa, NAV, mottak, frivillighetssentralen. Vet at avstand til biblioteket og dårlig med offentlig transport er en stor utfordring. 
Resultat: Lite respons og mange filmer ble ikke vist da ingen kom på ettermiddagsvisningene. Visning i høstferien på dagtid var en suksess.
Nådde ikke fram til beboerne på mottak/bosatte flyktninger/arbeidsinnvandrere, men norske barnefamilier møtte opp.

* VOKSENOPPLÆRINGA
l: Få en signert avtale med voksenopplæringa
Gjennomføring: Oppland fylkesbibliotek deltok på møte med voksenopplæringa 21.6.12 og la fram forslag til avtale.
Resultat: Signert samarbeidsavtale med voksenopplæringa for 2012 (se vedlegg)
Videre føres for 2013, med tilleggspunkter om fast bibliotekbesøk og opprettelse av utlånsstasjon.

DAG MED INTRO-ELEVER
Mål: Ha alle intro-elevene fra norskundervisningen en hele dagen og presentere biblioteket for dem slik at de kan benytte seg av flere av våre tilbud.
Gjennomføring: Voksenopplæringen var på kurs hele dagen og vi hadde de 18 elevene fra 10-14. Vi informerte om biblioteket, viste fram bøker på morsmål, språkkurs, demonstrerte søking i bokbasen og tjenesten ”MappaMi”, fikk seg lånekort mv. Vi presentere filmrommet for innvandrergruppa og håper at dette vil minske terskelen til å komme på visninger senere på høsten.
2012 er offisielt Asbjørnsen-år, og i den forbindelse hadde vi en eventyrutstilling og fortalte eventyr og sagn, viste eventyrfilmer for å presentere dem for denne delen av den norske kulturen.
Resultat: Hadde en fin dag med elevene, alle fikk seg lånekort og knyttet kontakt med oss. Presenterte folder med alle arrangement de kunne delta på. Mange av dem er flittige brukere av biblioteket nå. Det å kunne bestille/få hjelp til å bestille egnet eller ønsket litteratur var nytt for mange deltakere og noe de senere har benyttet seg av.

* BARNETEATER
Mål: Få et mer flerkulturelt publikum på forestillingen, gjøre det lettere for beboere i mottak/bosatte flyktninger/arbeidsinnvandrere å delta
Målgruppe: Beboere i mottak/bosatte flyktninger/arbeidsinnvandrere, alle i kommunen
Gjennomføring: Voksenopplæringa, mottaket og NAV ble kontaktet og de skulle aktive jobbe med dette. Vi sendte ut påmeldingslister og mottaket laget egne gratisbilletter som de kunne vise fram ved inngangen, alle påmeldte skulle få gratis inngang. 
Resultat: Hadde ca 25 påmeldte, men det kom bare 5-6 stk. Vi hadde ikke fulgt med på at nå holdes id-festen. Var til sammen ca 150 totalt på barneteateret. Dette prøver vi igjen ved neste barneteater 2013.

* KVINNEGRUPPA - SESAM
Mål: Arrangere strikke-kveld i biblioteket for gruppa
Målgruppe: Kvinnegruppa Sesam’s deltakere
Gjennomføring: Gruppa er i gang med nye kvelder med strikking som tema. Alle hadde med seg sitt strikkeprosjekt, og vi hjalp de som trengte hjelp. Mange av kvinnene hadde aldri strikket før.
Biblioteket var vert for 1 kveld, en sosial kveld med strikking i fokus. Vi på biblioteket hadde tenkt at gruppa kunne hatt et lite prosjekt om Thorbjørn Egner og hans litteratur siden det er Egner år i år, men dette bortfalt da gruppa bare ville satse på strikking. 
Foregående skoleår hadde vi et opplegg om Sigrid Undset og hennes liv i samme gruppa. Vi utarbeidet lesehefte til sam-lesing og samtale, hadde en kveld på biblioteket om hennes litteratur hvor vi viste fra filmen ”Sigrid Lavransdatter” og de dro på tur til Bjerkebæk i juni. Dette var et veldig vellykket prosjekt.
Resultat: 6 deltagende kvinner hadde en sosial aften sammen med oss på biblioteket.

* BARNEHAGEBIBLIOTEK
Mål: Opprette utlånsstasjon på en barnehage
Gjennomføring: Ikke igangsatt. Arbeidet videreføres 2013, men vi har kjøpt inn undervisningsopplegg på eventyr i flere språk (russisk, arabisk, somali, engelsk og polsk), egnet til bruk i skole, barnehage og voksenopplæring. Dette skal vi lage en utlånsordning på/sirkulasjonsordning og bruke det ved besøk av intro-elever fra voksenopplæringa senere.
Resultat: Videreføres til 2013
Voksenopplæringa ytret ønske om å få til en utlånsstasjon av tilpassede bøker på norsk i sine lokaler. Dette vil vi jobbe videre med i 2013.

* FOREDRAG MED AMAL ADEN
Målgruppe: Alle i kommunen
Gjennomføring: Dette var et åpent arrangement som var tenkt at kunne bidra til å bryte ned noen fordommer hos innbyggerne i kommunen, ved at de får høre en sterk historie fra en innvandrerkvinne. Arrangementet var et samarbeid med folkeakademiet.
Resultat: Ca. 40 tilhørere kom, en fin kveld med aktive tilhørere. Ble en del samtale og debatt. Fikk forhåndsomtale og god pressedekning (se vedlegg). Journalisten ga seg ikke til kjenne og vi kjente ikke til frilans journalisten - så vi fikk ikke mulighet til å påvirke hva som ble skrevet. Framkommer dermed ikke i artikkelen at dette var ledd i et prosjekt finansiert av Oppland fylkesbibliotek.

* NAV
Mål: Opprette samarbeid/dialog med flyktningkonsulenten på NAV
Gjennomføring og resultat: 17.9.12 begynte det ny flyktningkonsulent ved NAV. Vi hadde et møte der vi opprettet god kontakt og noen strategier for hvordan vi kan samarbeide for å få ikke etnisk norske til å delta på våre arrangement. Vi snakket spesielt om hvordan nå ut til de bosatte flyktningene/arbeidsinnvandrere, ingen annen løsning enn annonsering og oppslag i butikk.

* TOTEN STATLIGE MOTTAK
Mål: Opprette samarbeid/dialog med informasjonsansvarlig på mottaket
Gjennomføring og resultat: Vi hadde et møte der vi opprettet god kontakt og noen strategier for hvordan vi kan samarbeide for å få ikke etnisk norske til å delta på våre arrangement. Informasjonsansvarlig fortalte at de hadde jevnlige informasjonsmøter der tilbud ble presenterte og snakket om. Slik var de sikre på at informasjonen var mottatt og forstått.

* STUDIETUR TIL HOLMLIA
Deltok på fin og lærerik studietur til Holmlia i regi Oppland fylkesbibliotek.
Positivt å se hva andre bibliotek gjør og høre hva som fungerer evt. ikke fungere for andre.

Tips en venn Skriv ut