Visning: A A | A A A

Barnehagebibliotek

Østre Toten folkebibliotek har opprettet to barnehagebibliotek:

2013: Oliviabakken barnehagebibliotek

2014: Vilberg barnehagebibliotek

Barnehagebibliotekene har et variert utvalg av bøker som passer barnehagebarn stående i barnehagen. Barna og deres foreldre kan låne med disse bøkene hjem.

Hvorfor barnehagebibliotek?

Det er viktig å etablere lesing som en positiv aktivitet tidlig. Foruten en hyggelig lesestund der og da, etablerer man en vane som er god å ha med seg. De som leser fordi de har lyst har mange fordeler. Det er bra for språkutviklingen, ordforrådet, og etter hvert også egen lesing.

Barnehagebibliotekene gjør at bøkene er lettere tilgjengelig. Det øker muligheten for at flere barn blir lest for.

Tips en venn Skriv ut